• 1
PlanRO is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw, bouwkunde, architectuur en landschap en adviseren voor zowel particulieren, bedrijven als voor gemeentelijke overheden.
 

Tieland-samengesteld


Een bijdrage leveren aan een goede leefomgeving is een belangrijk uitgangspunt. Voor de planvorming zijn: de wensen van de opdrachtgever, de karakteristieke kenmerken van de locatie, en de inpasbaarheid van de ontwikkeling belangrijke uitgangspunten. De insteek is een toegevoegde waarde te creëren voor de gebruiker als ook voor de omgeving.

In de huidige marktsituatie waarin we extra moeten letten op de uitgaven of beperkt worden door bezuinigingen wordt via PlanRO een mogelijkheid geboden toch het gewenste kwaliteitsproduct te verkrijgen voor een lager budget. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat zo goed als alle overhead tot een minimum is teruggebracht. Er wordt van huis gewerkt en zijn ook niet zo gebonden aan vaste uren.

U kunt van onze dienstverlening gebruikmaken zoals deze zijn uitgesplitst bij “diensten Gemeenten” en bij “Diensten Particulieren”.

surrialistischDe complexe regelgeving en mondige burgers vormen een risico en een kans in ieder planproces. Om enerzijds de risico’s (van vertragingen en kostenoverschrijdingen) te minimaliseren en anderzijds tot een optimaal plan (draagvlak, positieve inbreng) te komen is een goed project- en procesmanagement een vereiste. Wij werken vanuit het principe dat in overleg met alle partijen samen het beste resultaat kan worden bereikt en dat we dat tegen het minste risico (en kosten) trachten te realiseren. 

Als netwerkorganisatie werken wij met andere partijen samen. Wij kunnen hierdoor snel en flexibel alle benodigde disciplines voor het planproces inschakelen. Door onze expertise op zowel het gebied van ruimtelijke ordening als ontwerp zijn wij in staat om projecten integraal te benaderen.


Top

禮來一直關注男性生活健康,犀利士為全球ED男士改善性生活,犀利士禮來以照護關懷和發現探索為承諾,為全世界人類提供改善生活的藥物。